New blog – new way

Có những con đường đi thực không dễ dàng, và trên con đường ấy, đôi lúc con người ta cần những khoảnh khắc nghỉ ngơi. Tôi đã chọn cho mình một con đường,  và blog này sẽ là chặng nghỉ để có động lực bước tiếp trên con đường ấy.

Cố lên Vspin .

 We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard

“Kenedy”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s