Mentor

Hôm trước có một bạn hỏi mình:

– Công ơi, ấy hiện tại đang có ai làm mentor không ? 

– Mentor tức là như thế nào, là người dẫn đường chỉ lối hả ?

– Cũng không hẳn, là mọt người sẵn sàng giúp đỡ ấy, có câu hỏi gì thì tìm đến người ấy đâu tiên. Kiểu tin cậy ý.

Mình sững sờ ra một lúc, nghĩ kĩ lại, thực sự kinh nghiệm, lối sống, mình tiếp thu của rất nhiều người, nhưng chẳng có ai quá đủ mức ảnh hưởng mình thực sự nhiều. Mình trả lời 

– Không. 

– Những người thành công hay nổi tiếng lúc trẻ thường đều có một ai đó làm mentor. 

Là mình thực sự không có ai hay là chưa đến lúc gặp được người đó, hay là mình đang có quá nhiều người “mentor” nên ko biết chọn ai làm tiêu biểu.

Chắc cũng sắp hết giai đoạn trẻ rồi.

Nhiều lúc phân vân giữa việc nọ việc kia cũng chỉ biết tự cảm nhận, tìm lời giải đáp, rồi tự chọn lấy con đường cho mình …